» مقالات انگلیسی » The umbilical cutaneous “Y-to-V” plastic surgery in the care of pedunculated umbilical hernia in the infant and the child

The umbilical cutaneous “Y-to-V” plastic surgery in the care of pedunculated umbilical hernia in the infant and the childشناسه مقاله
10.1016/j.epsc.2014.09.005
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The umbilical cutaneous “Y-to-V” plastic surgery in the care of pedunculated umbilical hernia in the infant and the child

Authors: Aloïse Sagna and Aïssata Ly and Ibrahima Fall

Journal: Journal of Pediatric Surgery Case Reports

Year: 2014

Abstract:

Abstract Pedunculated umbilical hernia in the African infant and child raise an important cosmetic problem by the skin excess they present. Several solutions are proposed from simple reduction to complete cutaneous excision followed by skin grafting. In this paper we report our experience of umbilical cutaneous “Y-to-V” plasty in surgical hernia repair in the infant and the child in Senegal. A two years prospective study includes hernia with diameters included in 2–۵ cm and a height or cutaneous projection of at least 1.5 cm. The surgical procedure starts with pencil drawings; follows a primary incision of the vertical branch of the “Y” and a circular subcutaneous undermining. Then, herniorrhaphy is performed and umbilical skin excess resected according to lateral twin isosceles triangles flaps making the “V”. Finally we perform subcutaneous quilting stitches of the umbilical residual flap and intradermal running suture of the wound. Aesthetic variables such as scar quality, shape and depth of the new umbilical valley, aspects of peripheral landscape, are itemized and analyzed. The cohort was made up of 80 children; 50 females and 30 males, among which 60 infants aged between one to six months. The age average is 5 months with extremes of 1 month and 7 years. The operations were performed by the same surgeon. The post-operative follow up has had no repercussions, except in five cases where we have noticed superficial suppuration. The recorded results using evaluation criteria are good in 70 cases (New umbilical valley well-drawn, peripheral landscape with clear outlines, scar hidden away), satisfactory in 7 cases (New umbilical valley little-drawn, prominent peripheral landscape, visible scar) and bad in 3 cases (Nonexistent umbilical valley, hypertrophic peripheral landscape, unsightly scar). The authors of this paper highlight the need for aesthetic surgery together with parietal defect repair and give precise different umbilical cosmetic criteria.

Keywords: Pedunculated umbilical hernia, Plastic surgery, Infant and child

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: جلدی جراحی پلاستیک ناف در مراقبت از فتق ناف pedunculated در نوزاد و کودک

نویسندگان: Aloïse Sagna and Aïssata Ly and Ibrahima Fall

ژورنال: Journal of Pediatric Surgery Case Reports

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
چکیده Pedunculated فتق ناف در نوزادان و کودکان آفریقایی افزایش یک مشکل مهم لوازم آرایشی و بهداشتی توسط بیش از حد پوست آنها در حال حاضر چند راه حل ها از کاهش ساده پیشنهاد برای تکمیل برداشتن پوست و به دنبال آن پوست پیوند در این مقاله ما تجربه ما از ناف جلدی Abstract Pedunculated umbilical hernia in the African infant and child raise an important cosmetic problem by the skin excess they present Several solutions are proposed from simple reduction to complete cutaneous excision followed by skin grafting In this paper we report our experience of umbilical cutaneous “Y-to -V -V” plasty in surgical hernia repair in the infant and the child in Senegal A two years prospective study includes hernia with diameters included in 2–۵ cm and a height or cutaneous projection of at least 15 cm The surgical procedure starts with pencil drawings; زیر یک برش اولیه از شاخه عمودی از و تضعیف زیر جلدی دایره سپس، عمل انجام انجام شده و بیش از حد پوست ناف برداشته با توجه به متساوی الساقین دوقلو جانبی مثلث فلپ ساخت در نهایت ما انجام بخیه مبطن زیر جلدی از ناف باقی مانده دریچه داخل جلدی در حال اجرا بخیه زخم متغیرهای زیبایی مانند کیفیت اسکار، شکل و عمق دره ناف جدید، جنبه های چشم انداز محیطی، ریز مکالمات و مورد تجزیه و تحلیل همگروه از ۸۰ کودک شد. ۵۰ زن و ۳۰ مرد، که در میان ۶۰ نوزاد بین یک تا شش ماه سن متوسط ​​سن ۵ ماه با افراط و ۱ ماه و ۷ سال عملیات توسط جراح همان انجام شد است بعد از عمل پیگیری تا به حال هیچ عواقب، به جز در پنج مورد که در آن ما متوجه ترشح چرک سطحی نتایج ثبت با استفاده از معیارهای ارزیابی خوب در ۷۰ مورد هستند (دره جدید ناف به خوبی کشیده شده، چشم انداز محیطی با خطوط روشن، زخم پنهان)، در ۷ مورد رضایت بخش (دره جدید ناف کمی کشیده ، چشم انداز برجسته محیطی، اسکار قابل مشاهده) و بد در ۳ مورد (وجود ندارد دره ناف، چشم انداز محیطی هیپرتروفیک، اسکار ناخوشایند)نویسندگان این مقاله برجسته نیاز برای جراحی زیبایی همراه با ترمیم نقص جداری و معیارهای دقیق مختلف ناف لوازم آرایشی و بهداشتی
کلمات کلیدی:   فتق ناف Pedunculated، جراحی پلاستیک، نوزاد و کودک

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله