» مقالات انگلیسی » Safety and efficacy of alternative antibiotic regimens compared with 7 day injectable procaine benzylpenicillin and gentamicin for outpatient treatment of neonates and young infants with clinical signs of severe infection when referral is not possible: a randomised, open-label, equivalence trial

Safety and efficacy of alternative antibiotic regimens compared with 7 day injectable procaine benzylpenicillin and gentamicin for outpatient treatment of neonates and young infants with clinical signs of severe infection when referral is not possible: a randomised, open-label, equivalence trialشناسه مقاله
10.1016/S2214-109X(14)70347-X
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Safety and efficacy of alternative antibiotic regimens compared with 7 day injectable procaine benzylpenicillin and gentamicin for outpatient treatment of neonates and young infants with clinical signs of severe infection when referral is not possible: a randomised, open-label, equivalence trial

Authors: Abdullah H Baqui and Samir K Saha and A S M Nawshad Uddin Ahmed and Mohammad Shahidullah and Iftekhar Quasem and Daniel E Roth and A K M Samsuzzaman and Wazir Ahmed and S M Shahnawaz Bin Tabib and Dipak K Mitra and Nazma Begum and Maksuda Islam and Arif Mahmud and Mohammad Hefzur Rahman and Mamun Ibne Moin and Luke C Mullany and Simon Cousens and Shams El Arifeen and Stephen Wall and Neal Brandes and Mathuram Santosham and Robert E Black

Journal: The Lancet Global Health

Year: 2015

Abstract:

SummaryBackground Severe infections remain one of the main causes of neonatal deaths worldwide. Possible severe infection is diagnosed in young infants (aged 0–۵۹ days) according to the presence of one or more clinical signs. The recommended treatment is hospital admission with 7–۱۰ days of injectable antibiotic therapy. In low-income and middle-income countries, barriers to hospital care lead to delayed, inadequate, or no treatment for many young infants. We aimed to identify effective alternative antibiotic regimens to expand treatment options for situations where hospital admission is not possible. Methods We did this randomised, open-label, equivalence trial in four urban hospitals and one rural field site in Bangladesh to determine whether two alternative antibiotic regimens with reduced numbers of injectable antibiotics combined with oral antibiotics had similar efficacy and safety to the standard regimen, which was also used as outpatient treatment. We randomly assigned infants who showed at least one clinical sign of severe, but not critical, infection (except fast breathing alone), whose parents refused hospital admission, to one of the three treatment regimens. We stratified randomisation by study site and age (<7 days or 7–۵۹ days) using computer-generated randomisation sequences. The standard treatment was intramuscular procaine benzylpenicillin and gentamicin once per day for 7 days (group A). The alternative regimens were intramuscular gentamicin once per day and oral amoxicillin twice per day for 7 days (group B) or intramuscular procaine benzylpenicillin and gentamicin once per day for 2 days, then oral amoxicillin twice per day for 5 days (group C). The primary outcome was treatment failure within 7 days after enrolment. Assessors of treatment failure were masked to treatment allocation. Primary analysis was per protocol. We used a prespecified similarity margin of 5% to assess equivalence between regimens. This study is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT00844337. Findings Between July 1, 2009, and June 30, 2013, we recruited 2490 young infants into the trial. We assigned 830 infants to group A, 831 infants to group B, and 829 infants to group C. 2367 (95%) infants fulfilled per-protocol criteria. 78 (10%) of 795 per-protocol infants had treatment failure in group A compared with 65 (8%) of 782 infants in group B (risk difference −۱·۵%, ۹۵% {CI} −۴·۳ to 1·۳) and 64 (8%) of 790 infants in group C (−۱·۷%, −۴·۵ to 1·۱). In group A, 14 (2%) infants died before day 15, compared with 12 (2%) infants in group B and 12 (2%) infants in group C. Non-fatal relapse rates were similar in all three groups (12 [2%] infants in group A vs 13 [2%] infants in group B and 10 [1%] infants in group C). Interpretation Our results suggest that the two alternative antibiotic regimens for outpatient treatment of clinical signs of severe infection in young infants whose parents refused hospital admission are as efficacious as the standard regimen. This finding could increase treatment options in resource-poor settings when referral care is not available or acceptable. Funding USAID, WHO, Save the Children-US, and Bill & Melinda Gates Foundation.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ایمنی و اثر بخشی از رژیم های آنتی بیوتیک جایگزین در مقایسه با ۷ روز بنزیل پنیسیلین پروكئين تزریقی و جنتامایسین برای درمان سرپایی از نوزادان و کودکان کمسن را با علائم بالینی عفونت شدید که ارجاع امکان پذیر نمی باشد: A، برچسب باز، آزمایش هم ارزی تصادفی

نویسندگان: Abdullah H Baqui and Samir K Saha and A S M Nawshad Uddin Ahmed and Mohammad Shahidullah and Iftekhar Quasem and Daniel E Roth and A K M Samsuzzaman and Wazir Ahmed and S M Shahnawaz Bin Tabib and Dipak K Mitra and Nazma Begum and Maksuda Islam and Arif Mahmud and Mohammad Hefzur Rahman and Mamun Ibne Moin and Luke C Mullany and Simon Cousens and Shams El Arifeen and Stephen Wall and Neal Brandes and Mathuram Santosham and Robert E Black

ژورنال: The Lancet Global Health

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
سابقه عفونت های شدید یکی از علل اصلی مرگ و میر نوزادان در سراسر جهان عفونت شدید ممکن است در شیرخواران مبتلا (سن ۰-۵۹ روز) با توجه به حضور یک یا چند علائم بالینی درمان توصیه می شود با ۷/۱۰ روز از باقی مانده است بستری در بیمارستان درمان با آنتی بیوتیک تزریقی در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، موانع مراقبت در بیمارستان منجر به تاخیر افتاد، ناکافی، یا هیچ درمانی برای بسیاری از نوزادان جوان ما با هدف شناسایی رژیم آنتی بیوتیک جایگزین موثر برای گسترش گزینه های درمانی برای شرایطی که در آن بستری در بیمارستان ممکن نیست روش ما این باز تصادفی برچسب، آزمایش هم ارزی در چهار بیمارستان شهری و یک سایت درست روستایی در بنگلادش برای تعیین اینکه آیا دو رژیم آنتی بیوتیک جایگزین با اعداد کاهش آنتی بیوتیک های تزریقی همراه با آنتی بیوتیک های خوراکی اثربخشی و ایمنی شبیه به رژیم استاندارد و در که همچنین به عنوان درمان سرپایی مورد استفاده قرار گرفت ما نوزادان به صورت تصادفی که حداقل یک علامت کلینیکی شدید است، اما مهم نیست، عفونت (به جز تنفس سریع به تنهایی)، که پدر و مادر رد بستری در بیمارستان، به یکی از سه رژیم های درمانی ما تصادفی توسط طبقهای نشان داد سایت مطالعه و سن (به u0026 lt؛ ۷ روز و یا ۷-۵۹ روز) با استفاده از توالی تصادفی توسط کامپیوتر تولید شده درمان استاندارد، بنزیل پنیسیلین پروكئين عضلانی و جنتامایسین یک بار در روز به مدت ۷ روز (گروه A) بود رژیم های جایگزین عضلانی جنتامایسین یک بار در روز و آموکسی سیلین خوراکی دو بار در روز به مدت ۷ روز (گروه B) و یا بنزیل پنیسیلین پروكئين عضلانی و جنتامایسین یک بار در روز به مدت ۲ روز، و سپس آموکسی سیلین خوراکی دو بار در روز به مدت ۵ روز (گروه C) نتیجه اولیه شکست درمان ظرف مدت ۷ روز پس از ارزیابان ثبت نام بود شکست درمان به تجزیه و تحلیل تخصیص درمان اولیه پوشانده شدند هر پروتکل بودما یک حاشیه شباهت مشخص ۵٪ استفاده برای ارزیابی تعادل بین رژیم های این مطالعه با ClinicalTrialsgov ثبت نام، یافته ها تعداد NCT00844337 بین جولای ۱، ۲۰۰۹، و ژوئن ۳۰، ۲۰۱۳، ما ۲۴۹۰ نوزادان جوان وارد کارآزمایی ما ۸۳۰ نوزاد به گروه اختصاص داده A، ۸۳۱ نوزاد به گروه B و ۸۲۹ نوزاد به گروه C 2367 (95٪) نوزاد انجام هر پروتکل معیارهای ۷۸ (۱۰٪) از ۷۹۵ در هر پروتکل نوزادان شکست درمان در گروه A در مقایسه با ۶۵ (۸٪) بود از ۷۸۲ نوزاد در گروه B (تفاوت خطر -۱ · ۵٪، ۹۵٪ CI {} -4 · ۳ تا ۱ · ۳) و ۶۴ (۸٪) از ۷۹۰ نوزاد در گروه C (-1 · ۷٪، -۴ · ۵ به ۱ · ۱) در گروه A، ۱۴ (۲٪) نوزادان قبل از روز ۱۵ درگذشت، در مقایسه با ۱۲ (۲٪) نوزاد در گروه B و ۱۲ (۲٪) نوزاد در گروه C عود غیر کشنده در مشابه بود هر سه گروه (۱۲ ۲٪ نوزادان در گروه A در مقابل ۱۳ ۲٪ نوزادان در گروه B و ۱۰ ۱٪ نوزادان در گروه C) تفسیر نتایج ما نشان می دهد که این دو رژیم درمانی آنتی بیوتیک های جایگزین برای درمان سرپایی علائم بالینی عفونت شدید در نوزادان جوان که پدر و مادر رد بستری در بیمارستان به عنوان موثر به عنوان رژیم استاندارد این یافته ها می تواند گزینه های درمانی در تنظیمات منابع فقیر افزایش هنگامی که مراقبت ارجاع دسترس است و یا USAID بودجه قابل قبول نیست، WHO، نجات کودکان در ایالات متحده، و بیل از u0026 amp؛ ملیندا گیتس
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله