» مقالات انگلیسی » Repair of Parachute and Hammock Valve in Infants and Children: Early and Late Outcomes

Repair of Parachute and Hammock Valve in Infants and Children: Early and Late Outcomesشناسه مقاله
10.1053/j.semtcvs.2016.04.011
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Repair of Parachute and Hammock Valve in Infants and Children: Early and Late Outcomes

Authors: Eva Maria Delmo Walter and Mariano Javier and Roland Hetzer

Journal: Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery

Year: 2016

Abstract:

Parachute and hammock valves in children remain one of the most challenging congenital malformations to correct. We report our institutional experience with valve-preserving repair techniques and the early and late surgical outcomes in parachute and hammock valves in infants and children. From January 1990-June 2014, 20 infants and children with parachute (n = 12, median age = 2.5 years, range: 2 months-13 years) and hammock (n = 8, median age = 7 months, range: 1 month-14.9 years) valves underwent mitral valve (MV) repair. Children with parachute valves have predominant stenosis, whereas those with hammock valves often have predominant insufficiency. Intraoperative findings included fused and shortened chordae with single papillary muscles in children with parachute valves. {MV} repair was performed using annuloplasty, commissurotomy, leaflet incision toward the body of the papillary muscles, and split toward its base. Children with hammock valves have dysplastic and shortened chordae, absence of papillary muscles with fused and thickened commissures. {MV} repair consisted of carving off a suitably thick part of the left ventricular wall carrying the rudimentary chordae. The degree and extent of incision and commissurotomy is determined by the minimal age-related acceptable {MV} diameter to avoid mitral stenosis. During a median duration of follow-up of 9.6 years (range: 6.4-21.4 years), cumulative survival rate and freedom from reoperation in parachute valves were 43.7 ± ۱٫۶% and 53.0 ± ۱٫۸%, respectively. In hammock valves, during a median duration of follow-up of 6.7 years (range: 2.7-19.4 years), cumulative survival rate and freedom from reoperation was 72.9 ± ۱٫۶% and 30.0 ± ۱٫۷%, respectively. Age less than 1 year proved to be a high-risk factor for reoperation and mortality (P < 0.005). In conclusion, children with parachute and hammock valves, repeat {MV} repair may be necessary during the course of follow-up. Infants have a greater risk for reoperation and mortality.

Keywords: parachute valve, hammock valve, mitral valve repair, children

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تعمیر چتر نجات و امام جواد شیر در نوزادان و کودکان: در اوایل و اواخر نتایج

نویسندگان: Eva Maria Delmo Walter and Mariano Javier and Roland Hetzer

ژورنال: Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چتر نجات و دریچه بانوج در کودکان یکی از ناهنجاری های مادرزادی چالش برانگیز ترین باقی مانده برای اصلاح گزارش تجربه سازمانی ما با تکنیک های تعمیر دریچه های حفاظت و نتایج جراحی در اوایل و اواخر چتر نجات و امام جواد دریچه در نوزادان و کودکان از ژانویه ۱۹۹۰ تا ژوئن ۲۰۱۴، ۲۰ نوزادان و کودکان با چتر نجات (۱۲ نفر، سن متوسط ​​= ۲۵ سال، از ۲ ماه ۱۳ سال) و امام جواد (۸ نفر، سن متوسط ​​= ۷ ماه، محدوده: ۱ ماه-۱۴۹ سال) دریچه دریچه میترال تحت (MV) تعمیر کودکان با دریچه های چتر نجات دارند تنگی غالب، در حالی که با دریچه های بانوج اغلب نارسایی غالب یافته های حین عمل شامل ذوب شده و chordae کوتاه با عضلات پاپیلاری تنها در کودکان مبتلا به دریچه چتر نجات {MV} تعمیر با استفاده از آنولوپلاستی، کامیشروتومی، برش جزوه انجام شد به سمت بدن از عضلات پاپیلاری، و تقسیم به سمت کودکان پایه آن با دریچه های بانوج دارند دیسپلاستیک و chordae کوتاه، عدم وجود عضلات پاپیلری با commissures ذوب شده و ضخیم {MV} تعمیر شامل کنده کاری کردن بخشی مناسب ضخامت دیواره بطن چپ حمل chordae ابتدایی درجه و میزان برش و کامیشروتومی توسط قبول {MV} قطر وابسته به سن حداقل مصمم به جلوگیری از تنگی میترال در طول متوسط ​​زمان پیگیری ۹۶ سال (محدوده ۶۴-۲۱۴ سال)، بقا تجمعی نرخ و آزادی از عمل مجدد در دریچه چتر نجات ۱۶ ± ۴۳۷٪ و ۵۳۰ ± ۱۸ درصد، در دریچه بانوج، در طول یک مدت زمان متوسط ​​پیگیری از ۶۷ سال (محدوده ۲۷-۱۹۴ سال)، درصد بقا تجمعی و آزادی از بازگشت به اتاق عمل ۱۶ ± ۷۲۹٪ و ۳۰۰ ± ۱۷ درصد، به ترتیب سن کمتر از ۱ سال ثابت می شود یک عامل خطر بالا برای عمل مجدد و مرگ و میر (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۰۵)در نتیجه، کودکان با چتر نجات و امام جواد سوپاپ ها، تکرار {MV} تعمیر ممکن است لازم در طول دوره از نوزادان پیگیری شود در معرض خطر بیشتری برای عمل مجدد و مرگ و میر
کلمات کلیدی:   دریچه چتر نجات، شیر بانوج، تعمیر دریچه میترال، کودکان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله