» مقالات انگلیسی » Preterm birth, infant weight gain, and childhood asthma risk: A meta-analysis of 147,000 European children

Preterm birth, infant weight gain, and childhood asthma risk: A meta-analysis of 147,000 European childrenشناسه مقاله
10.1016/j.jaci.2013.12.1082
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Preterm birth, infant weight gain, and childhood asthma risk: A meta-analysis of 147,000 European children

Authors: Agnes M.M. Sonnenschein-van der Voort and Lidia R. Arends and Johan C. de Jongste and Isabella Annesi-Maesano and S. Hasan Arshad and Henrique Barros and Mikel Basterrechea and Hans Bisgaard and Leda Chatzi and Eva Corpeleijn and Sofia Correia and Leone C. Craig and Graham Devereux and Cristian Dogaru and Miroslav Dostal and Karel Duchen and Merete Eggesbø and C. Kors van der Ent and Maria P. Fantini and Francesco Forastiere and Urs Frey and Ulrike Gehring and Davide Gori and Anne C. van der Gugten and Wojciech Hanke and A. John Henderson and Barbara Heude and Carmen Iñiguez and Hazel M. Inskip and Thomas Keil and Cecily C. Kelleher and Manolis Kogevinas and Eskil Kreiner-Møller and Claudia E. Kuehni and Leanne K. Küpers and Kinga Lancz and Pernille S. Larsen and Susanne Lau and Johnny Ludvigsson and Monique Mommers and Anne-Marie Nybo Andersen and Lubica Palkovicova and Katharine C. Pike and Costanza Pizzi and Kinga Polanska and Daniela Porta and Lorenzo Richiardi and Graham Roberts and Anne Schmidt and Radim J. Sram and Jordi Sunyer and Carel Thijs and Maties Torrent and Karien Viljoen and Alet H. Wijga and Martine Vrijheid and Vincent W.V. Jaddoe and Liesbeth Duijts

Journal: Journal of Allergy and Clinical Immunology

Year: 2014

Abstract:

Background Preterm birth, low birth weight, and infant catch-up growth seem associated with an increased risk of respiratory diseases in later life, but individual studies showed conflicting results. Objectives We performed an individual participant data meta-analysis for 147,252 children of 31 birth cohort studies to determine the associations of birth and infant growth characteristics with the risks of preschool wheezing (1-4 years) and school-age asthma (5-10 years). Methods First, we performed an adjusted 1-stage random-effect meta-analysis to assess the combined associations of gestational age, birth weight, and infant weight gain with childhood asthma. Second, we performed an adjusted 2-stage random-effect meta-analysis to assess the associations of preterm birth (gestational age <37 weeks) and low birth weight (<2500 g) with childhood asthma outcomes. Results Younger gestational age at birth and higher infant weight gain were independently associated with higher risks of preschool wheezing and school-age asthma (P < .05). The inverse associations of birth weight with childhood asthma were explained by gestational age at birth. Compared with term-born children with normal infant weight gain, we observed the highest risks of school-age asthma in children born preterm with high infant weight gain (odds ratio [OR], 4.47; 95% CI, 2.58-7.76). Preterm birth was positively associated with an increased risk of preschool wheezing (pooled odds ratio [pOR], 1.34; 95% CI, 1.25-1.43) and school-age asthma (pOR, 1.40; 95% CI, 1.18-1.67) independent of birth weight. Weaker effect estimates were observed for the associations of low birth weight adjusted for gestational age at birth with preschool wheezing (pOR, 1.10; 95% CI, 1.00-1.21) and school-age asthma (pOR, 1.13; 95% CI, 1.01-1.27). Conclusion Younger gestational age at birth and higher infant weight gain were associated with childhood asthma outcomes. The associations of lower birth weight with childhood asthma were largely explained by gestational age at birth.

Keywords: Gestational age, low birth weight, infant growth, wheezing, asthma, children, cohort studies, epidemiology

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تولد زودرس، افزایش وزن نوزاد و خطر آسم در کودکان: یک متاآنالیز از ۱۴۷،۰۰۰ کودک در اروپا

نویسندگان: Agnes M.M. Sonnenschein-van der Voort and Lidia R. Arends and Johan C. de Jongste and Isabella Annesi-Maesano and S. Hasan Arshad and Henrique Barros and Mikel Basterrechea and Hans Bisgaard and Leda Chatzi and Eva Corpeleijn and Sofia Correia and Leone C. Craig and Graham Devereux and Cristian Dogaru and Miroslav Dostal and Karel Duchen and Merete Eggesbø and C. Kors van der Ent and Maria P. Fantini and Francesco Forastiere and Urs Frey and Ulrike Gehring and Davide Gori and Anne C. van der Gugten and Wojciech Hanke and A. John Henderson and Barbara Heude and Carmen Iñiguez and Hazel M. Inskip and Thomas Keil and Cecily C. Kelleher and Manolis Kogevinas and Eskil Kreiner-Møller and Claudia E. Kuehni and Leanne K. Küpers and Kinga Lancz and Pernille S. Larsen and Susanne Lau and Johnny Ludvigsson and Monique Mommers and Anne-Marie Nybo Andersen and Lubica Palkovicova and Katharine C. Pike and Costanza Pizzi and Kinga Polanska and Daniela Porta and Lorenzo Richiardi and Graham Roberts and Anne Schmidt and Radim J. Sram and Jordi Sunyer and Carel Thijs and Maties Torrent and Karien Viljoen and Alet H. Wijga and Martine Vrijheid and Vincent W.V. Jaddoe and Liesbeth Duijts

ژورنال: Journal of Allergy and Clinical Immunology

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
پس زمینه تولد زودرس، وزن کم هنگام تولد، نوزاد و گرفتن تا رشد به نظر می رسد با افزایش خطر ابتلا به بیماری های تنفسی در زندگی آینده همراه است، اما مطالعات فردی نتایج اهداف متضاد نشان داد ما دادههای شرکت در فراتحلیل فردی برای ۱۴۷،۲۵۲ کودکان از همگروهی ۳۱ تولد انجام مطالعات برای تعیین ارتباط از ویژگی های تولد و رشد نوزاد با خطرات خس خس پیش دبستانی (۱-۴ سال) و آسم در سن مدرسه (۵-۱۰ سال) روش اول، ما یک ۱ مرحله ای تصادفی اثر متا آنالیز تنظیم انجام برای ارزیابی انجمن ترکیبی از سن حاملگی، وزن هنگام تولد، و افزایش وزن نوزاد مبتلا به آسم دوران کودکی دوم، ما انجام دهد ۲ مرحله ای تصادفی اثر متا آنالیز تنظیم برای ارزیابی انجمن تولد زودرس (سن حاملگی به u0026 lt؛ ۳۷ هفته) و وزن هنگام تولد (به u0026 lt؛ ۲۵۰۰ گرم) با نتایج آسم در کودکان نتایج جوان سن حاملگی در هنگام تولد و وزن بالاتر نوزادان به طور مستقل با خطر بالاتری از پیش دبستانی خس خس سینه و در سن مدرسه مبتلا به آسم (P u0026 LT ارتباط داشتند. ۰۵) ارتباط معکوس وزن هنگام تولد مبتلا به آسم دوران کودکی توسط سن حاملگی در زمان تولد توضیح داده شد در مقایسه با کودکان مدت متولد شده با وزن نوزاد عادی، ما بالاترین ریسک آسم در سن مدرسه در کودکان نارس متولد شده با وزن نوزاد بالا مشاهده ( نسبت شانس OR، ۴۴۷؛ ۹۵٪ CI، ۱۲۵-۱۴۳) و در سن مدرسه؛ ۹۵٪ CI، ۲۵۸-۷۷۶) نارس تولد مثبت با افزایش خطر ابتلا به خس خس های پیش دبستانی (نسبت شانس مخلوط POR، ۱۳۴ همراه بود آسم (POR، ۱۴۰؛ ۹۵٪ CI، ۱۱۸-۱۶۷) مستقل از وزن تولد برآورد اثر ضعیف در مورد انجمن های وزن کم هنگام تولد در سن حاملگی در زمان تولد تنظیم با خس خس سینه پیش دبستانی (POR، ۱۱۰ مشاهده شد. ۹۵٪ CI، ۱۰۰- ۱۲۱) و آسم در سن مدرسه (POR، ۱۱۳؛ ۹۵٪ CI، ۱۰۱-۱۲۷)نتیجه گیری جوان سن حاملگی در هنگام تولد و وزن بالاتر نوزادان مبتلا به آسم دوران کودکی همراه بود نتایج انجمن های وزن تولد پایین تر با آسم در کودکان تا حد زیادی توسط سن حاملگی در زمان تولد توضیح داده شد
کلمات کلیدی:   سن حاملگی، وزن کم هنگام تولد، رشد نوزادان، خس خس، آسم، کودکان، مطالعات کوهورت، اپیدمیولوژی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله