» مقالات انگلیسی » Postpartum contraception utilization among low-income women seeking immunization for infants in Mumbai, India

Postpartum contraception utilization among low-income women seeking immunization for infants in Mumbai, Indiaشناسه مقاله
10.1016/j.contraception.2014.01.001
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Postpartum contraception utilization among low-income women seeking immunization for infants in Mumbai, India

Authors: Sheila K. Mody and Saritha Nair and Anindita Dasgupta and Anita Raj and Balaiah Donta and Niranjan Saggurti and D.D. Naik and Jay G. Silverman

Journal: Contraception

Year: 2014

Abstract:

AbstractObjective The objective was to examine postpartum contraception utilization among Indian women seeking immunization for their infants in three low-income communities in Mumbai, India. Study design We conducted a cross-sectional questionnaire of low-income postpartum women seeking immunization for their infants at three large urban health centers in Mumbai. Contraceptive utilization data were collected as part of a larger study focused on the impact of postpartum domestic violence on maternal and infant health. Descriptive, bivariate and multivariate analyses were conducted to describe and identify predictors of postpartum contraceptive utilization. Results Postpartum women aged 17–۴۵ years (N= 1049) completed the survey; 44.5% (n= 467) reported resuming sexual relations with their husbands. Among these women, the majority (65.3%; n= 305) reported not currently using contraception. In multivariate analyses, women who did not discuss postpartum family planning with their husbands, had not used contraception previous to the recent birth, and had experienced physical violence or forced sex were more likely to not use postpartum contraception (adjusted odds ratios=1.47–۱٫۷۷). Among the 162 women using contraception, the most common time to initiation of contraception was 5 weeks postpartum, and the most common method used was condoms 77.8% (n= 126). Conclusion Contraception nonuse was common among urban, low-income postpartum women in India. This study highlights the importance of developing interventions to increase use of highly effective contraceptive methods postpartum, and that spousal violence and lack of marital communication may present barriers to postpartum contraception utilization. Infant immunization may represent an opportunity for provision of contraceptives and contraceptive counseling. Implications This original research study is a unique contribution to the literature because it presents data regarding the nonuse of postpartum contraception among women seeking immunizations for their infants in urban centers in a developing country. It also reveals barriers to not using postpartum contraception and provides data for future interventions.

Keywords: Postpartum, Contraception, Immunization, Birth-to-pregnancy interval

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری پس از زایمان در زنان کم درآمد به دنبال ایمن سازی برای نوزادان در بمبئی، هند

نویسندگان: Sheila K. Mody and Saritha Nair and Anindita Dasgupta and Anita Raj and Balaiah Donta and Niranjan Saggurti and D.D. Naik and Jay G. Silverman

ژورنال: Contraception

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
خلاصههدف هدف بررسی استفاده پس از زایمان بارداری در میان زنان هند به دنبال ایمن سازی برای نوزادان خود را در سه جوامع کم درآمد در بمبئی بود، طرح تحقیق هند ما پرسشنامه مقطع کم درآمد زنان پس از زایمان به دنبال ایمن سازی برای نوزادان خود را در سه بزرگ انجام مراکز بهداشتی درمانی شهری در داده های بهره برداری بمبئی بارداری به عنوان بخشی از یک مطالعه بزرگتر متمرکز بر اثر پس از زایمان خشونت خانگی بر سلامت مادران و نوزادان توصیفی جمع آوری شد، دوتا شونده و تجزیه و تحلیل چند متغیره برای توصیف و شناسایی عوامل پیش بینی کننده پس از زایمان پیشگیری از بارداری زنان استفاده نتایج پس از زایمان ساله انجام شد ۱۷-۴۵ سال (N = 1049) بررسی تکمیل. ۴۴۵ درصد (n = 467) گزارش از سرگیری روابط جنسی با شوهر خود در میان این زنان، اکثریت (۶۵۳٪؛ ۳۰۵ نفر) گزارش نشده است در حال حاضر با استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری در چند متغیره تجزیه و تحلیل، زنانی که تنظیم خانواده پس از زایمان با شوهران خود مورد بحث نیست، حال پیشگیری از بارداری قبلی به تولد اخیر استفاده نمی شود، و خشونت فیزیکی را تجربه کرده بودند و یا مجبور به رابطه جنسی بیشتر احتمال دارد به جلوگیری از بارداری پس از زایمان (نسبت شانس تعدیل = ۱۴۷-۱۷۷) در میان ۱۶۲ زن با استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری استفاده نمی شد، زمان رایج ترین روش برای شروع از بارداری بود ۵ هفته پس از زایمان و رایج ترین روش استفاده از کاندوم بیشتر بود ۷۷۸ درصد (n = 126) نتیجه گیری از بارداری عدم استفاده در میان شهری، کم درآمد زنان پس از زایمان در هند رایج بود این مطالعه بر اهمیت گسترش مداخلات برای افزایش استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری بسیار موثر پس از زایمان، و خشونت همسر و عدم ارتباط زناشویی ممکن است موانع ایمن سازی استفاده پس از زایمان بارداری نوزاد در حال حاضر ممکن است یک فرصت برای ارائه قرص های ضد بارداری و مشاوره پیشگیری از بارداری را نشانپیامدهای این تحقیق اصلی منحصر به فرد کمک ادبیات است، زیرا آن را ارائه اطلاعات مربوط به عدم استفاده از بارداری پس از زایمان در میان زنان به دنبال واکسیناسیون نوزاد در مراکز شهری در یک کشور در حال توسعه همچنین از موانع با استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری پس از زایمان نیست و داده فراهم می کند برای آینده مداخلات
کلمات کلیدی:   پس از زایمان، از بارداری، واکسیناسیون، تولد به بارداری فاصله

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله