» مقالات انگلیسی » Postnatal growth standards for preterm infants: the Preterm Postnatal Follow-up Study of the INTERGROWTH-21st Project

Postnatal growth standards for preterm infants: the Preterm Postnatal Follow-up Study of the INTERGROWTH-21st Projectشناسه مقاله
10.1016/S2214-109X(15)00163-1
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Postnatal growth standards for preterm infants: the Preterm Postnatal Follow-up Study of the INTERGROWTH-21st Project

Authors: José Villar and Francesca Giuliani and Zulfiqar A Bhutta and Enrico Bertino and Eric O Ohuma and Leila Cheikh Ismail and Fernando C Barros and Douglas G Altman and Cesar Victora and Julia A Noble and Michael G Gravett and Manorama Purwar and Ruyan Pang and Ann Lambert and Aris T Papageorghiou and Roseline Ochieng and Yasmin A Jaffer and Stephen H Kennedy

Journal: The Lancet Global Health

Year: 2015

Abstract:

SummaryBackground Charts of size at birth are used to assess the postnatal growth of preterm babies on the assumption that extrauterine growth should mimic that in the uterus. Methods The INTERGROWTH-21st Project assessed fetal, newborn, and postnatal growth in eight geographically defined populations, in which maternal health care and nutritional needs were met. From these populations, the Fetal Growth Longitudinal Study selected low-risk women starting antenatal care before 14 weeks’ gestation and monitored fetal growth by ultrasonography. All preterm births from this cohort were eligible for the Preterm Postnatal Follow-up Study, which included standardised anthropometric measurements, feeding practices based on breastfeeding, and data on morbidity, treatments, and development. To construct the preterm postnatal growth standards, we selected all live singletons born between 26 and before 37 weeks’ gestation without congenital malformations, fetal growth restriction, or severe postnatal morbidity. We did analyses with second-degree fractional polynomial regression models in a multilevel framework accounting for repeated measures. Fetal and neonatal data were pooled from study sites and stratified by postmenstrual age. For neonates, boys and girls were assessed separately. Findings From 4607 women enrolled in the study, there were 224 preterm singleton births, of which 201 (90%) were enrolled in the Preterm Postnatal Follow-up Study. Variance component analysis showed that only 0·۲% and 4·۰% of the total variability in postnatal length and head circumference, respectively, could be attributed to between-site differences, justifying pooling the data from all study sites. Preterm growth patterns differed from those for babies in the INTERGROWTH-21st Newborn Size Standards. They overlapped with the {WHO} Child Growth Standards for term babies by 64 weeks’ postmenstrual age. Interpretation Our data have yielded standards for postnatal growth in preterm infants. These standards should be used for the assessment of preterm infants until 64 weeks’ postmenstrual age, after which the {WHO} Child Growth Standards are appropriate. Size-at-birth charts should not be used to measure postnatal growth of preterm infants. Funding Bill & Melinda Gates Foundation.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: استانداردهای رشد بعد از تولد برای نوزادان نارس: نوزادان نارس پس از تولد پیگیری بررسی پروژه رشد درونی-۲۱

نویسندگان: José Villar and Francesca Giuliani and Zulfiqar A Bhutta and Enrico Bertino and Eric O Ohuma and Leila Cheikh Ismail and Fernando C Barros and Douglas G Altman and Cesar Victora and Julia A Noble and Michael G Gravett and Manorama Purwar and Ruyan Pang and Ann Lambert and Aris T Papageorghiou and Roseline Ochieng and Yasmin A Jaffer and Stephen H Kennedy

ژورنال: The Lancet Global Health

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
نمودارها سابقه از اندازه در هنگام تولد برای ارزیابی رشد بعد از تولد نوزادان نارس در این فرض که رشد خارج رحمی باید تقلید که در رحم روش پروژه رشد درونی-۲۱ جنین ارزیابی، نوزاد، و رشد بعد از تولد در هشت جمعیت جغرافیایی تعریف شده، که در آن استفاده می شود مراقبت از سلامت مادر و نیازهای تغذیه ای از این جمعیت برآورده شود، جنین رشد مطالعه طولی زنان کم خطر شروع مراقبت قبل از تولد قبل از بارداری ۱۴ هفته پس از زایمان برای نارس زیر انتخاب و رشد جنین با سونوگرافی نظارت همه تولدهای زودرس از این گروه سنی شده واجد شرایط تا مطالعه، که شامل اندازه گیری استاندارد های تن سنجی، تغذیه شیوه های مبتنی بر تغذیه با شیر مادر، و اطلاعات مربوط به عوارض، درمان، و توسعه برای ساخت استانداردهای رشد پس از تولد زودرس، ما همه تک زندگی می کنند بین حاملگی ۲۶ و قبل از هفته ۳۷ متولد شده بدون ناهنجاری های مادرزادی، محدودیت رشد جنین، یا عوارض پس از زایمان شدید ما این کار را تجزیه و تحلیل با مدل های رگرسیون چند جمله ای کسری درجه دوم در یک چارچوب چند سطحی حسابداری برای اندازه گیری های مکرر داده جنینی و نوزادی از سایت های مطالعه مخلوط و طبقه بندی شده توسط سن postmenstrual شد برای نوزادان، پسران و دختران به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت یافته های حاصل از ۴۶۰۷ زن که در این پژوهش، ۲۲۴ تولد تک زودرس، که ۲۰۱ (۹۰٪) در نارس پس از تولد پیگیری تجزیه و تحلیل مولفه مطالعه واریانس وارد مطالعه شدند نشان داد که تنها ۰ · ۲٪ و ۴ · ۰ درصد از تنوع کل در طول پس از زایمان و دور سر، به ترتیب، می تواند به بین سایت تفاوت نسبت داده، توجیه ادغام داده ها از تمام سایت های مطالعه الگوهای رشد زودرس از آن برای نوزادان در رشد درونی-۲۱ نوزاد اندازه استاندارد متفاوت آنها با {WHO همپوشانی } کودک استاندارد رشد برای نوزادان مدت با سن postmenstrual 64 هفتهتفسیر ما داده استاندارد برای رشد پس از تولد نوزادان نارس به همراه داشت نوزادان این استانداردها باید برای ارزیابی نوزادان نارس تا سن postmenstrual 64 هفته استفاده می شود، و پس از آن {WHO} کودک استاندارد رشد نمودار اندازه-در-تولد مناسب نباید استفاده برای اندازه گیری رشد پس از تولد نوزادان نارس بودجه بیل از u0026 amp؛ ملیندا گیتس
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله