» مقالات انگلیسی » Population-based trends in mortality and neonatal morbidities among singleton, very preterm, very low birth weight infants over 16 years

Population-based trends in mortality and neonatal morbidities among singleton, very preterm, very low birth weight infants over 16 yearsشناسه مقاله
10.1016/j.earlhumdev.2014.08.009
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Population-based trends in mortality and neonatal morbidities among singleton, very preterm, very low birth weight infants over 16 years

Authors: Sorina Grisaru-Granovsky and Brian Reichman and Liat Lerner-Geva and Valentina Boyko and Cathy Hammerman and Arnon Samueloff and Michael S. Schimmel

Journal: Early Human Development

Year: 2014

Abstract:

AbstractBackground Improved survival of singleton very preterm, very low birth weight (VPTVLBW) infants has been associated with increasing rates of severe neonatal morbidities. Aim To assess changes in mortality and neonatal morbidities among singleton VPT-VLBW infants. Study design Population-based observational study of data collected by the Israel Neonatal Network. Subjects 10,705 singleton VPT-VLBW infants born at 24–۳۲ gestational weeks in 1995–۲۰۱۰٫ Outcome measures Mortality and major neonatal morbidities over 3 time periods: 1995–۲۰۰۰, ۲۰۰۱–۲۰۰۵, and 2006–۲۰۱۰٫ Major neurological morbidities comprised intraventricular hemorrhage grades 3–۴, periventricular leukomalacia and retinopathy of prematurity grades 3–۴٫ Results The mortality rate decreased over time from 20.2% to 13.8% for all birth weight and gestational age groups. Compared to the 1995–۲۰۰۰ period, the adjusted odds ratios (aORs) (95% confidence intervals,) for mortality in 2001–۲۰۰۵ and 2006–۲۰۱۰ were 0.78 (0.67–۰٫۹۰) and 0.72 (0.62–۰٫۸۴), respectively. The combined outcomes of death or major neurological morbidities, aOR 0.74 (0.65–۰٫۸۴) and death or major neurological morbidities and/or bronchopulmonary dysplasia aOR 0.85 (0.75–۰٫۹۶) decreased significantly between the first and last periods. A significant improvement in mortality rates and survival without one or more major neonatal morbidity was observed for all birth weight and gestational age groups. Among 8,886 surviving infants the rates of major neurological morbidities decreased from 16.4% to 12.8%, aOR 0.80 (0.68–۰٫۹۵). Conclusion The improving survival of singleton VTP-VLBW infants was not associated with a concomitant increase in the risk for major neonatal neurological morbidities among surviving infants. Bronchopulmonary dysplasia, however, remained a significant burden. This analysis emphasizes the need to direct efforts towards the prevention and treatment of adverse respiratory sequelae.

Keywords: Very preterm and VLBW, Neonatal mortality, Neonatal morbidity, Composite morbidity, Trend

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: روند مبتنی بر جمعیت در مرگ و میر نوزادان و بیماری در میان تک قلو، نوزادان بسیار نارس، بسیار کم وزن هنگام تولد بیش از ۱۶ سال

نویسندگان: Sorina Grisaru-Granovsky and Brian Reichman and Liat Lerner-Geva and Valentina Boyko and Cathy Hammerman and Arnon Samueloff and Michael S. Schimmel

ژورنال: Early Human Development

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
سابقه بقای تک قلو بهبود بسیار زودرس، وزن بسیار کم هنگام تولد (VPTVLBW) نوزادان با افزایش نرخ از عوارض شدید نوزادان همراه است به AIM ارزیابی تغییرات در مرگ و میر و عوارض نوزادی در میان تک نوزادان VPT-VLBW مطالعه مطالعه مبتنی بر جمعیت طراحی داده جمع آوری شده توسط شبکه نوزادان اسرائیل موضوع ۱۰،۷۰۵ تک نوزادان VPT-VLBW در ۲۴-۳۲ هفته حاملگی در ۱۹۹۵-۲۰۱۰ معیارهای نتیجه مرگ و میر ناشی عمده نوزادان بیش از ۳ دوره های زمانی متولد: ۱۹۹۵-۲۰۰۰، ۲۰۰۱-۲۰۰۵، ۲۰۰۶-۲۰۱۰ و عصبی عمده عوارض شامل نمرات خونریزی داخل بطنی ۳-۴، leukomalacia اطراف بطن و رتینوپاتی نارسی از نمرات ۳-۴ نمایش نتایج: از میزان مرگ و میر در طول زمان از ۲۰۲٪ تا ۱۳۸٪ برای تمام وزن هنگام تولد و سن حاملگی گروه در مقایسه با مدت ۱۹۹۵-۲۰۰۰ کاهش یافته است، تنظیم نسبت شانس (AORs می) (فاصله اطمینان ۹۵٪،) برای مرگ و میر در ۲۰۰۱-۲۰۰۵ و ۲۰۰۶-۲۰۱۰ بودند ۰۷۸ (۰۶۷-۰۹۰) و ۰۷۲ (۰۶۲-۰۸۴)، به ترتیب نتایج ترکیبی از مرگ یا عوارض عمده عصبی، ناحیه تحت مسئولیت ۰۷۴ (۰۶۵-۰۸۴) و مرگ و یا عمده عوارض عصبی و / یا دیسپلازی ریوی ناحیه تحت مسئولیت ۰۸۵ (۰۷۵-۰۹۶) به طور قابل توجهی بین دوره اول و آخر بهبود قابل توجهی در میزان مرگ و میر و بقا بدون یک یا چند عوارض عمده نوزادان کاهش برای همه مشاهده شد وزن هنگام تولد و سن حاملگی گروه در میان ۸۸۸۶ نوزاد زنده ماندن نرخ عوارض عمده مغز و اعصاب از ۱۶۴٪ تا ۱۲۸٪ کاهش یافته است، ناحیه تحت مسئولیت ۰۸۰ (۰۶۸-۰۹۵) نتیجه گیری بقا بهبود نوزادان تک VTP-VLBW با افزایش همزمان در ارتباط نبود. خطر ابتلا به بیماری های عصبی نوزادان بزرگ در میان بازمانده نوزادان ریوی دیسپلازی، با این حال، بار قابل توجهی باقی ماندهاین تجزیه و تحلیل بر نیاز به هدایت تلاش برای پیشگیری و درمان عوارض جانبی تنفسی
کلمات کلیدی:   زودرس بسیار و VLBW، مرگ و میر نوزادان، عوارض نوزادی، عوارض کامپوزیت، روند

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله