» مقالات انگلیسی » Laryngotracheobronchial anomalies in infants and the related risk factors of in-hospital mortality

Laryngotracheobronchial anomalies in infants and the related risk factors of in-hospital mortalityشناسه مقاله
10.1016/j.jcma.2015.12.001
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Laryngotracheobronchial anomalies in infants and the related risk factors of in-hospital mortality

Authors: Kang-Lung Lee and Tzeng-Ji Chen and Mei-Jy Jeng and Yu-Sheng Lee and Pei-Chen Tsao and Wen-Jue Soong

Journal: Journal of the Chinese Medical Association

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground Laryngotracheobronchial anomalies (LTBAs) may cause respiratory problems during early childhood, and increase the risk of hospitalization or mortality in diseased children. This study investigated the initial hospitalization age and risk factors for in-hospital mortality in infants diagnosed with {LTBAs} during their first 5 years of life. Methods Hospitalized infants diagnosed with {LTBAs} were retrieved from Taiwan’s National Health Insurance Research Database from 2003 to 2005. Their medical claim data were traced up to 59 months of age. The age distribution of all {LTBA} cases was analyzed, and then the enrolled infants were grouped into two age groups. Hospitalization-related comorbidities and risk factors for in-hospital mortality were also analyzed. Results A total of 1272 {LTBA} cases were retrieved. Most of them (976, 76.7%) were initially hospitalized at an age of 0–۳ months, and 47 infants (3.7%) died. These enrolled cases were grouped into early and late {LTBA} groups, with ages of 0–۳ months and 4–۱۱ months, respectively. Patients in the late {LTBA} group had significantly more acute airway infections/asthma and neurological diseases, more frequent hospitalizations, longer hospitalization stay, and higher in-hospital mortality than did the early {LTBA} group (p < ۰٫۰۰۱). The adjusted odds ratios (aORs) for in-hospital mortality were significantly higher in the children aged 4–۱۱ months [aOR = ۲٫۵۰, ۹۵% confidence intervals (CI): 1.36–۴٫۶۰], or having perinatal disease (aOR = ۲٫۰۰, ۹۵% CI: 1.07–۳٫۷۳), cardiovascular disease (aOR = ۲٫۴۵, ۹۵% CI: 1.30–۴٫۶۰), other congenital anomalies (aOR = ۲٫۴۲, ۹۵% CI: 1.28–۴٫۶۰), and neurological diseases (aOR = ۲٫۳۲, ۹۵% CI: 1.18–۴٫۵۳). Conclusion Most infants with {LTBAs} were initially diagnosed and hospitalized when they were aged 3 months or younger. The risk factors for in-hospital mortality of the children with {LTBAs} included being diagnosed and treated at an age of 4 months and older, and the presence of perinatal disease, cardiovascular anomalies, other congenital anomalies, neurological diseases, and an age of 4 months and older.

Keywords: airway anomaly, airway malacia, hospitalization, infant, in-hospital mortality

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ناهنجاری لارنگو در نوزادان و عوامل خطر مرتبط با مرگ و میر در بیمارستان

نویسندگان: Kang-Lung Lee and Tzeng-Ji Chen and Mei-Jy Jeng and Yu-Sheng Lee and Pei-Chen Tsao and Wen-Jue Soong

ژورنال: Journal of the Chinese Medical Association

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
عوامل خطر برای مرگ و میر در بیمارستان از کودکان مبتلا به {LTBAs} تشخیص داده گنجانده شده است و درمان در سن ۴ ماه و بالاتر، و وجود بیماری پری ناتال، ناهنجاریهای قلبی و عروقی، آنومالی های مادرزادی، بیماری های عصبی، و سن ۴ ماه و بالاتر
کلمات کلیدی:   ناهنجاری راه هوایی، malacia راه هوایی، بستری شدن در بیمارستان، نوزاد، مرگ و میر در بیمارستان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله