» مقالات انگلیسی » Is a history of preeclampsia associated with an increased risk of a small for gestational age infant in a future pregnancy?

Is a history of preeclampsia associated with an increased risk of a small for gestational age infant in a future pregnancy?شناسه مقاله
10.1016/j.ajog.2016.03.011
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Is a history of preeclampsia associated with an increased risk of a small for gestational age infant in a future pregnancy?

Authors: Anna Palatnik and William A. Grobman and Emily S. Miller

Journal: American Journal of Obstetrics and Gynecology

Year: 2016

Abstract:

Background A history of preeclampsia is associated with an increased risk of subsequent preeclampsia, but it is unclear whether women with prior preeclampsia are at increased risk of having a small-for-gestational-age infant in their subsequent pregnancy, even if they do not develop preeclampsia. Objective The objective of this study was to evaluate whether women with preeclampsia in a prior pregnancy are at increased risk of having a pregnancy complicated by a small-for-gestational-age infant, even in the absence of recurrent preeclampsia. Study Design This was a secondary analysis of data from 2 multicenter, randomized controlled trials evaluating the role of aspirin in preeclampsia prevention in healthy nulliparas and women at high risk of preeclampsia (ie, with chronic hypertension or a history of preeclampsia). Women who developed preeclampsia in a subsequent pregnancy and women with pregestational diabetes or with a multiple gestation were excluded. The association between a history of preeclampsia and the subsequent birth of a small-for-gestational-age infant was determined in both a univariable and multivariable analysis. Results A total of 4052 women were included in the analysis: 2972 healthy nulliparas, 499 women with a history of preeclampsia, and 581 women with chronic hypertension. The frequency of delivery of a small-for-gestational-age infant significantly differed by clinical history (5.1% vs 9.2% vs 12.1% in healthy nulliparas, women with a history of preeclampsia, and women with chronic hypertension, respectively, P < .001). Compared with healthy nulliparas, a history of preeclampsia was associated with a significantly increased odds for a small-for-gestational-age infant, even if recurrent preeclampsia did not occur (adjusted odds ratio, 1.48, 95% confidence interval, 1.02–۲٫۱۷). Conclusion Even in the absence of recurrent preeclampsia, women with a history of preeclampsia are at a higher risk of delivering a small-for-gestational-age infant in a subsequent pregnancy.

Keywords: preeclampsia, prior pregnancy, small-for-gestational-age infant, subsequent preeclampsia

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: است سابقه پره اکلامپسی مرتبط با افزایش خطر ابتلا به کوچک برای نوزاد سن حاملگی در حاملگی های آینده؟

نویسندگان: Anna Palatnik and William A. Grobman and Emily S. Miller

ژورنال: American Journal of Obstetrics and Gynecology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه و هدف سابقه پره اکلامپسی با افزایش خطر ابتلا به پره اکلامپسی پس از آن همراه است، اما معلوم نیست که آیا زنان مبتلا به پره اکلامپسی قبل در معرض خطر داشتن نوزاد کوچک برای حاملگی سن در دوران بارداری پس از آن خود هستند، حتی اگر آنها را توسعه نیست پره اکلامپسی هدف هدف از این مطالعه ارزیابی اینکه آیا زنان مبتلا به پره اکلامپسی در حاملگی قبل در معرض خطر داشتن یک بارداری پیچیده توسط یک نوزاد کوچک برای حاملگی سن هستند، حتی در صورت عدم وجود پره اکلامپسی عود مطالعه طراحی این یک بود تحلیل ثانویه داده از ۲ چند مرکزی کارآزمایی تصادفی شده شاهددار بررسی نقش آسپرین در پیشگیری پره اکلامپسی در خانم حامله نخست زا سالم و زنان در معرض خطر ابتلا به پره اکلامپسی (یعنی با فشار خون مزمن و یا سابقه پره اکلامپسی) زنانی که به پره اکلامپسی در حاملگی های بعدی توسعه یافته و زنان مبتلا به دیابت pregestational و یا با یک بارداری چند از مطالعه حذف شدند ارتباط بین سابقه پره اکلامپسی و تولد پس از آن از کوچک برای حاملگی سن نوزاد در هر دو تجزیه و تحلیل تک متغیره و چند متغیره مشخص شد در مجموع ۴۰۵۲ زنان در شدند تجزیه و تحلیل: ۲۹۷۲ ​​نخست زا سالم، ۴۹۹ زن با سابقه پره اکلامپسی و ۵۸۱ زن مبتلا به فشار خون مزمن فراوانی تحویل یک نوزاد کوچک برای حاملگی سن به طور قابل توجهی از تاریخ بالینی (۵۱٪ در مقابل ۹۲٪ در مقابل ۱۲۱ درصد در متفاوت خانم حامله نخست زا سالم، زنان با سابقه پره اکلامپسی و زنان با فشار خون مزمن، به ترتیب، P به u0026 lt؛ ۰۰۱) در مقایسه با خانم حامله نخست زا سالم، سابقه پره اکلامپسی با افزایش قابل توجهی شانس برای یک نوزاد کوچک برای حاملگی سن همراه بود، حتی اگر پره اکلامپسی عود بود (نسبت شانس تعدیل، ۱۴۸، فاصله اطمینان ۹۵٪ رخ نمی دهد، ۱۰۲- ۲۱۷)نتیجه حتی در غیاب پره اکلامپسی مکرر، زنان با سابقه پره اکلامپسی در معرض خطر بالاتری از ارائه یک نوزاد کوچک برای حاملگی سن در حاملگی های بعدی هستند
کلمات کلیدی:   پره اکلامپسی، بارداری قبل، نوزاد کوچک برای حاملگی سن، پره اکلامپسی بعدی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله