» مقالات انگلیسی » Infants with Cancer: A Unique Population

Infants with Cancer: A Unique Populationشناسه مقاله
10.1016/j.jecm.2014.01.011
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Infants with Cancer: A Unique Population

Authors: Shu-Huey Chen and Yen-Lin Liu and Wen-Ming Hsu and James S. Miser

Journal: Journal of Experimental & Clinical Medicine

Year: 2014

Abstract:

Cancer occurring in infants often has a clinical and biological behavior that is different from cancers occurring in older children. The histological distribution of cancers in infants is different from that in older children. The five most common types of cancer occurring in infants in Taiwan are leukemia, neuroblastoma, germ cell tumors, central nervous system neoplasms, and retinoblastomas. Cancer in infants represents a unique situation in which to study cancer etiology. A significant number of infants with cancer have a genetic susceptibility to the disease; however, some emerging studies suggest a potential role for environmental, dietary, and drug exposures in the etiology of infant cancers. Further definitive trials will be necessary to establish clear associations, however. Because of their very young age and the immaturity of many of their physiological systems, the approach to treatment in young infants differs from that in older children. The infant’s response to treatment also differs from older children, indicating the unique biological properties of cancer in infants that may explain different clinical outcomes in this unique population. Infant acute lymphoblastic leukemia has a much inferior outcome compared with the outcome in older children. In contrast, neuroblastoma in infants has a superior outcome to that seen in older children. The care of infants with cancer is extremely challenging as a result of their increased vulnerability to the acute complications associated with intensive, multimodal treatment and to the long-term sequelae of chemotherapy and radiotherapy on the rapidly growing and developing infant. The chemotherapy-related toxicity seen in very young infants of less than 3 months of age may be due to a lower total body water content, lower {P450} enzyme activity, lower serum protein binding, and immature renal function. The high susceptibility of immature tissues to radiotherapy-induced damage has led to the delivery of radiotherapy being limited in this age group. Protocols specific to the characteristics of this population are currently yielding promising results.

Keywords: cancer, epidemiology, infants, leukemia, solid tumors

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نوزادان مبتلا به سرطان: جمعیت منحصر به فرد

نویسندگان: Shu-Huey Chen and Yen-Lin Liu and Wen-Ming Hsu and James S. Miser

ژورنال: Journal of Experimental & Clinical Medicine

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
سرطان در نوزادان رخ اغلب دارای یک رفتار بالینی و بیولوژیکی است که متفاوت از سرطان در کودکان بزرگتر رخ توزیع بافتی سرطان در نوزادان متفاوت از در کودکان بزرگتر پنج نوع از رایج ترین سرطان در نوزادان رخ در تایوان لوسمی، نوروبلاستوما است ، تومورهای سلول زایا، سرطان سیستم عصبی مرکزی، و retinoblastomas سرطان در نوزادان نشان دهنده یک وضعیت منحصر به فرد که در آن به مطالعه علت سرطان تعداد قابل توجهی از نوزادان مبتلا به سرطان یک استعداد ژنتیکی به این بیماری؛ با این حال، برخی از مطالعات در حال ظهور نقش بالقوه برای محیط زیست، رژیم غذایی، و قرار گرفتن در معرض مواد مخدر در علت سرطان نوزاد نشان علاوه بر این آزمایشات قطعی خواهد کرد برای ایجاد انجمن روشن، با این حال از آنجا که از سن بسیار جوان خود و عدم بلوغ بسیاری از سیستم های فیزیولوژیکی آنها ضروری باشند ، رویکرد به درمان در نوزادان که از آن در کودکان بزرگتر پاسخ نوزاد به درمان نیز از کودکان بزرگتر متفاوت متفاوت، نشان می دهد خواص بیولوژیکی منحصر به فرد از سرطان در نوزادان که ممکن است نتایج مختلف بالینی در این نوزاد جمعیت منحصر به فرد به لوسمی لنفوبلاستی حاد است توضیح نتیجه بسیار پایین تر در مقایسه با نتیجه در کودکان بزرگتر در مقابل، نوروبلاستوم در نوزادان است یک نتیجه است که نسبت به دیده می شود در کودکان بزرگتر مراقبت از نوزادان مبتلا به سرطان به عنوان یک نتیجه از افزایش آسیب پذیری آنها بسیار چالش برانگیز به عوارض حاد مرتبط با فشرده است، درمان چند و طولانی مدت عوارض شیمی درمانی و پرتو درمانی بر نوزاد سرعت در حال رشد و توسعه سمیت مربوط به شیمی درمانی دیده می شود در نوزادان بسیار جوان کمتر از ۳ ماه سن ممکن است به دلیل محتوای کل آب بدن پایین تر، کمتر { P450} فعالیت آنزیم، پروتئین سرم کمتر اتصال و عملکرد کلیه نابالغحساسیت بالا از بافت های نابالغ به آسیب-پرتو درمانی ناشی شده است به تحویل از پرتو درمانی در این گروه سنی پروتکل های خاص به ویژگی های این جمعیت محدود چراغ در حال حاضر بازده نتایج امیدوار
کلمات کلیدی:   سرطان، اپیدمیولوژی، نوزادان، سرطان خون، تومورهای جامد

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله