» مقالات انگلیسی » Infant Breastfeeding and Kidney Function in School-Aged Children

Infant Breastfeeding and Kidney Function in School-Aged Childrenشناسه مقاله
10.1053/j.ajkd.2014.12.018
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Infant Breastfeeding and Kidney Function in School-Aged Children

Authors: Kozeta Miliku and Trudy Voortman and Hanneke Bakker and Albert Hofman and Oscar H. Franco and Vincent W.V. Jaddoe

Journal: American Journal of Kidney Diseases

Year: 2015

Abstract:

Background Early life factors may influence kidney growth and function throughout the life course. We examined the associations of breastfeeding duration and exclusivity and age at introduction of solid foods with kidney outcomes at school age. Study Design Prospective cohort study from fetal life onward. Setting & Participants 5,043 children in the Netherlands. Predictors Infant feeding was assessed prospectively using questionnaires. Outcomes & Measurements In children at a median age of 6.0 years, we measured kidney volume with ultrasound, estimated glomerular filtration rate (eGFR) from serum creatinine level, and microalbuminuria from urinary albumin and creatinine levels. Results 92% of all children were ever breastfed, of whom 27% were breastfed for more than 6 months and ۲۱% were breastfed exclusively for at least 4 months. Compared with ever-breastfed children, never-breastfed children had smaller combined kidney volumes (−۲٫۶۹ [۹۵% CI, −۴٫۸۳ to −۰٫۵۶] cm3) and lower eGFRs (−۲٫۴۲ [۹۵% CI, −۴٫۵۶ to −۰٫۲۸] mL/min/1.73 m2) at school age. Among breastfed children, shorter duration of breastfeeding was associated with smaller combined kidney volume and lower microalbuminuria risk (P < 0.05). Compared to exclusive breastfeeding for 4 months, nonexclusive breastfeeding in the first 4 months was associated with smaller combined kidney volume and lower eGFR (both P < 0.05). Associations with eGFR were explained largely by kidney volume. Age at introduction of solid foods was not associated with any kidney outcome. Limitations Observational study, so causality cannot be established. Follow-up measurements were available for 76% of children. Conclusions These results suggest that breastfeeding is associated with subclinical changes in kidney outcomes in childhood. Further studies are needed to explore whether early life nutrition also affects the risk of kidney disease in adulthood.

Keywords: Breastfeeding, infant diet, early-life nutrition, kidney function, kidney development, nephrogenesis, kidney growth, renal ultrasound, kidney volume, albumin-creatinine ratio (ACR), estimated glomerular filtration rate (eGFR), Generation R Study, epidemiology

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نوزاد با شیر مادر و عملکرد کلیه در سن مدرسه کودکان

نویسندگان: Kozeta Miliku and Trudy Voortman and Hanneke Bakker and Albert Hofman and Oscar H. Franco and Vincent W.V. Jaddoe

ژورنال: American Journal of Kidney Diseases

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
عوامل زمینه زندگی ممکن است رشد و عملکرد کلیه در سراسر دوره زندگی ما در انجمن مدت شیردهی و انحصار و سن معرفی غذاهای جامد با نتایج کلیه در سن مدرسه طراحی مطالعه مطالعه کوهورت آینده نگر از زندگی جنینی مورد بررسی قرار به بعد تنظیم و آمپر را تحت تاثیر قرار. شرکت کنندگان ۵۰۴۳ کودکان در هلند پیش بینی نوزاد شیرخوار آینده نگر با استفاده از پرسشنامه نتایج و آمپر مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری در کودکان در یک سن متوسط ​​۶۰ سال، ما اندازه گیری حجم کلیه با سونوگرافی، برآورد نرخ فیلتراسیون گلومرولی (EGFR) از سطح کراتینین سرم و میکروآلبومینوری از سطح آلبومین و کراتینین ادرار نمایش نتایج: از ۹۲٪ از تمام بچه هایی با شیر مادر تغذیه شده بودند، از آنها ۲۷٪ برای بیش از ۶ ماه از شیر مادر و ۲۱ درصد به طور انحصاری برای حداقل ۴ ماه در مقایسه با کودکان همیشه با شیر مادر تغذیه با شیر مادر تغذیه شده بودند، کودکان بی شیر مادر تغذیه حجم کوچکتر ترکیب کلیه (-۲۶۹ ۹۵٪ CI، -۴۸۳ به -۰۵۶ حال cm3 را) و eGFRs پایین تر (-۲۴۲ ۹۵٪ CI، -۴۵۶ به -۰۲۸ میلی لیتر / دقیقه / ۱۷۳ M2) در سن مدرسه در کودکان با شیر مادر تغذیه، طول مدت تغذیه با شیر مادر با حجم کوچکتر ترکیب کلیه و خطر میکروآلبومینوری پایین تر (P همراه بود به u0026 lt؛ ۰۰۵) در مقایسه با شیردهی منحصر به فرد به مدت ۴ ماه، تغذیه با شیر مادر غیر انحصاری در ۴ ماه اول با حجم کوچکتر ترکیب کلیه و eGFR پایین تر (هر دو P u0026 LT همراه بود؛ ۰۰۵) ارتباط با تراوش گلومرولی تا حد زیادی توسط حجم کلیه سن در معرفی جامد توضیح داده شد غذاهای با هر محدودیت نتیجه کلیه مطالعه مشاهده همراه نبود، بنابراین علیت تواند ایجاد شود اندازه گیری پیگیری برای ۷۶٪ از کودکان نتیجه گیری در دسترس بود این نتایج نشان می دهد که تغذیه با شیر مادر با تغییرات تحت بالینی در نتایج کلیه در کودکان مرتبطمطالعات بیشتری مورد نیاز است برای کشف این که آیا تغذیه اوایل زندگی نیز خطر ابتلا به بیماری های کلیوی در بزرگسالی تاثیر می گذارد
کلمات کلیدی:   تغذیه با شیر مادر، رژیم غذایی نوزاد، تغذیه اولیه زندگی، عملکرد کلیه، توسعه کلیه، nephrogenesis، رشد کلیه، سونوگرافی کلیه، حجم کلیه، نسبت آلبومین به کراتینین (ACR)، برآورد میزان فیلتراسیون گلومرولی (EGFR)، نسل مطالعه R، اپیدمیولوژی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله