» مقالات انگلیسی » Factors Contributing to Infant Overfeeding with Hispanic Mothers

Factors Contributing to Infant Overfeeding with Hispanic Mothersشناسه مقاله
10.1111/1552-6909.12279
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Factors Contributing to Infant Overfeeding with Hispanic Mothers

Authors: Diana C. Cartagena and Suzanne W. Ameringer and Jacqueline McGrath and Nancy Jallo and Saba W. Masho and Barbara J. Myers

Journal: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing

Year: 2014

Abstract:

{ABSTRACTObjective} To evaluate existing evidence on factors potentially contributing to infant overfeeding among Hispanic mothers that may explain the high infant overweight rates often seen among this ethnic group. Data sources Electronic databases including {CINHAL} and {MEDLINE} were searched for relevant studies published from 1998 to January 2012. Related article searches and reference list searches were completed on all included studies. Study selection Thirty‐five studies (nine qualitative, 15 cross‐sectional, nine cohort, and two longitudinal) were identified that met the following inclusion criteria: (a) studies of Hispanic‐only or multiethnic mothers, (b) studies of healthy full‐term infants or toddlers, (c) studies in which a majority of the sample included children within the target age group (0–۲۴ months of age), and (d) studies conducted in the United States. The methodological quality of the studies ranged from fair to excellent. Data extraction Data extraction included content related to Hispanic infant feeding and weight gain. Data synthesis Reviewed research fell into three main foci of inquiry: breastfeeding and formula‐feeding beliefs, attitudes, and practices; family and cultural influences of maternal feeding beliefs and practices; and maternal perceptions of infant feeding satiety and weight gain. The Preferred Reporting Items of Systematic Reviews Meta‐Analysis (PRISMA) guidelines were followed for data extraction and reporting the results of this integrative review. Conclusion Three major feeding practices and beliefs among Hispanic mothers potentially contribute to infant overfeeding. Hispanic mothers are more likely to practice nonexclusive breastfeeding, initiate early introduction of solid foods including ethnic foods, and perceive chubbier infants as healthy infants. Cultural norms driving family influences and socioeconomic factors play a role in the feeding tendencies of Hispanics. Empirical research is needed to further define the primary factors that influence Hispanic mothers feeding decisions and practices that contribute to excessive weight gain in their infants.

Keywords: infant feeding, overfeeding, Hispanic, and Hispanic mother

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: عوامل موثر در نوزادان تغذیه بیش از حد با مادران اسپانیایی زبان

نویسندگان: Diana C. Cartagena and Suzanne W. Ameringer and Jacqueline McGrath and Nancy Jallo and Saba W. Masho and Barbara J. Myers

ژورنال: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
{خلاصههدف} به منظور بررسی شواهد موجود در مورد عوامل بالقوه کمک به زیاده روی در تغذیه نوزاد در مادران اسپانیایی زبان که ممکن است نوزاد بالا نرخ اضافه وزن اغلب در میان این گروه های قومی دیده منابع داده ها پایگاه داده های الکترونیکی از جمله {CINHAL} و {MEDLINE} برای مطالعات مربوطه منتشر شده از جستجو شدند توضیح (A: 1998 تا ژانویه ۲۰۱۲ جستجو مقاله و جستجوهای مرتبط لیست مرجع در همه شامل انتخاب مطالعات مطالعه سی و پنج مطالعات (نه کیفی، ۱۵ مقطعی، نه گروه، و دو طولی) مشخص شد که معیارهای ورود به مطالعه زیر ملاقات تکمیل شد ) مطالعات اسپانیایی زبان فقط چند قومیتی مادران، (ب) مطالعات نوزاد سالم ترم یا کودکان نو پا، () مطالعات C که در آن اکثریت نمونه شامل کودکان در گروه سنی هدف (۰-۲۴ ماه سن)، و (د) مطالعات انجام شده در ایالات متحده کیفیت روش از مطالعات در بازه زمانی از عادلانه به استخراج داده استخراج داده ها عالی شامل مطالب مربوط به تغذیه نوزاد اسپانیایی و سنتز داده افزایش وزن تحقیقات بررسی سقوط به سه کانون اصلی از پرس و جو: تغذیه با شیر مادر و فرمول -feeding اعتقادات، نگرش و شیوه؛ خانواده و تأثیرات فرهنگی باورهای تغذیه مادر و شیوه؛ و برداشت مادر از نوزاد تغذیه سیری و افزایش وزن موارد ترجیحی گزارش از بررسی های سیستماتیک متاآنالیز (PRISMA) دستورالعمل برای استخراج داده ها دنبال شد و گزارش نتایج حاصل از این بررسی نتیجه گیری یکپارچه سه شیوه تغذیه عمده و اعتقادات در میان مادران اسپانیایی زبان به طور بالقوه به کمک نوزاد تغذیه بیش از حد مادران اسپانیایی زبان هستند احتمال بیشتری برای تمرین تغذیه با شیر مادر غیر انحصاری، آغاز معرفی اولیه از غذاهای جامد از جمله غذاهای قومی، و درک نوزادان chubbier به عنوان نوزاد سالمهنجارهای فرهنگی رانندگی تحت تاثیر خانواده و عوامل اقتصادی و اجتماعی ایفای نقش در گرایش های تغذیه تحقیقات اسپانیایی تبارها تجربی مورد نیاز است بیشتر به تعریف عامل اصلی که مادران اسپانیایی تغذیه تصمیمات و شیوه های که به افزایش وزن بیش از حد کمک در نوزادان را ایجاد
کلمات کلیدی:   تغذیه نوزاد، تغذیه بیش از حد، اسپانیایی، اسپانیایی و مادر

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله