» مقالات انگلیسی » Cross-species variation in gaze following and conspecific preference among great apes, human infants and adults

Cross-species variation in gaze following and conspecific preference among great apes, human infants and adultsشناسه مقاله
10.1016/j.anbehav.2014.03.011
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Cross-species variation in gaze following and conspecific preference among great apes, human infants and adults

Authors: Fumihiro Kano and Josep Call

Journal: Animal Behaviour

Year: 2014

Abstract:

Although previous studies have shown that many species follow gaze, few have directly compared closely related species, and thus its cross-species variation remains largely unclear. In this study, we compared three great ape species (bonobos, Pan paniscus, chimpanzees, Pan troglodytes, orang-utans, Pongo abelii) and humans (12-month-olds and adults) in their gaze-following responses to the videos of conspecific and allospecific models. In the video, the model turned his head repeatedly to one of two identical objects. We used a noninvasive eye-tracking technique to measure participants’ eye movements, and used both conspecific and allospecific models as stimuli to examine their potential preference in following conspecific rather than allospecific gaze. Experiment 1 presented to great apes the videos of conspecific and human models. We found that all species followed the conspecific gaze. Chimpanzees did not follow the human gaze, whereas bonobos did. Bonobos reacted overall more sensitively than chimpanzees to both conspecific and human gaze. Experiment 2 presented to human infants and adults the videos of human, chimpanzee and orang-utan models. Both infants and adults followed the human gaze. Unlike adults, infants did not follow the ape gaze. Experiment 3 presented to great apes the videos of allospecific ape models. Consistent with experiment 1, chimpanzees did not follow the allospecific ape gaze, whereas bonobos and orang-utans did. Importantly, preferential following of conspecific gaze by chimpanzees (experiment 1) and human infants (experiment 2) was mainly explained by their prolonged viewing of the conspecific face and thus seems to reflect their motivation to attend selectively to the conspecific models. Taken together, we conclude that gaze following is modulated by both subject species and model species in great apes and humans, presumably a reflection of the subjects’ intrinsic sensitivity to gaze and also their selective interest in particular models.

Keywords: conspecific model, gaze following, great ape, human infant, species difference

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تنوع متقابل گونه در نگاه زیر و ترجیح conspecific در میان میمون های بزرگ، نوزاد انسان و بزرگسالان

نویسندگان: Fumihiro Kano and Josep Call

ژورنال: Animal Behaviour

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
اگر چه مطالعات قبلی نشان داده اند که بسیاری از گونه های دنبال نگاه، چند به طور مستقیم در مقایسه گونه های نزدیک، و در نتیجه تنوع متقابل گونه های آن تا حد زیادی مبهم باقی مانده در این مطالعه، ما در مقایسه سه گونه میمون بزرگ (بونوبوها، پان paniscus، شامپانزه، شامپانزه معمولی، اورانگوتان utans، عنتر abelii) و انسان (۱۲ ماه-کودکان و بزرگسالان) در پاسخ نگاه-زیر خود را به فیلم ها از مدل conspecific و allospecific در این ویدئو، مدل سر خود بارها و بارها تبدیل به یکی از دو جسم یکسان ما استفاده یک تکنیک چشم ردیابی غیر تهاجمی برای اندازه گیری حرکات چشم شرکت کنندگان، و به عنوان محرک برای بررسی اولویت های بالقوه خود در زیر هر دو مدل conspecific و allospecific استفاده conspecific جای allospecific نگاه آزمایش ۱ به میمون های بزرگ ارائه فیلم ها از مدل conspecific و انسانی ما در بر داشت که همه گونه به دنبال شامپانزه نگاه conspecific را نگاه انسان پیروی نمی کنند، در حالی که بونوبوها را بونوبوها کلی حساسیت بیش از شامپانزه به هر دو conspecific و انسانی نگاه آزمایش ۲ ارائه شده به نوزاد انسان و بزرگسالان فیلم ها از انسان، شامپانزه و مدل اورانگوتان utan هر دو واکنش نشان داد نوزادان و بزرگسالان به دنبال نگاه انسان بر خلاف بزرگسالان، نوزادان پیروی نمی زل زل نگاه کردن میمون آزمایش ۳ ارائه شده به میمون های بزرگ فیلم ها از مدل های میمون allospecific مطابق با آزمایش ۱، شامپانزه را نگاه میمون allospecific پیروی نمی کنند، در حالی که بونوبوها و اورانگوتان utans بود نکته مهم، زیر ترجیحی نگاه conspecific توسط شامپانزه (آزمایش) ۱ و نوزادان انسان (آزمایش) ۲ به طور عمده با مشاهده طولانی مدت خود را از چهره conspecific توضیح داده شد و به این ترتیب به نظر می رسد به منعکس کننده انگیزه خود را برای حضور در انتخابی به مدل conspecificروی هم رفته، نتیجه می گیریم که نگاه زیر است هر دو گونه موضوع و گونه مدل در میمون های بزرگ و انسان مدوله، احتمالا بازتابی از حساسیت ذاتی فرد به زل زل نگاه و همچنین علاقه انتخابی خود را در مدل های خاص
کلمات کلیدی:   مدل conspecific، نگاه زیر، میمون بزرگ، نوزاد انسان، تفاوت گونه

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله