» مقالات انگلیسی » Cross-Sectional Analysis on Racial and Economic Disparities Affecting Mortality in Preterm Infants with Posthemorrhagic Hydrocephalus

Cross-Sectional Analysis on Racial and Economic Disparities Affecting Mortality in Preterm Infants with Posthemorrhagic Hydrocephalusشناسه مقاله
10.1016/j.wneu.2015.12.046
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Cross-Sectional Analysis on Racial and Economic Disparities Affecting Mortality in Preterm Infants with Posthemorrhagic Hydrocephalus

Authors: Diana L. Jin and Eisha A. Christian and Frank Attenello and Edward Melamed and Steven Cen and Mark D. Krieger and J. Gordon McComb and William J. Mack

Journal: World Neurosurgery

Year: 2016

Abstract:

Background Despite major advances in medicine, racial and socioeconomic disparities continue to affect health care outcomes. Higher overall infant mortality has been reported for black neonates compared with their Hispanic and white counterparts. The underlying basis for these differences remains unclear. A potential influencing factor is the management of premature neurologic complications in this disadvantaged group. This study examines racial and socioeconomic disparities on mortality in preterm infants with posthemorrhagic hydrocephalus (PHH). Methods Data from the Nationwide Inpatient Sample and Kids Inpatient Database were combined from 2000 to 2010. Discharges with International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification codes for preterm births with intraventricular hemorrhage and {PHH} were included. Relative risk (RR) ratios for mortality, complications, length of stay, and hospital costs were obtained with multivariate analysis after controlling for patient-level, hospital-level, and admission-level factors. Results When controlling for patient and hospital factors, black neonates had increased mortality compared with whites and Hispanics (RR = ۱٫۴۷; P < 0.01). This association existed despite lower rates of congenital cardiac defects (RR = ۰٫۸۴; P < 0.01), gastrointestinal complications (RR = ۰٫۸۴; P < 0.01), and general complications of prematurity (RR = ۰٫۹۵; P = ۰٫۰۴) in the black cohort. Preterm infants insured by Medicaid had increased mortality compared with those with private insurance (RR = ۱٫۲; P = ۰٫۰۴) after adjusting for patient and hospital factors. Conclusions Among preterm infants with intraventricular hemorrhage and resultant PHH, black infants and those insured by Medicaid have significantly increased mortality but these 2 effects are independent. Further studies are needed to fully understand the factors affecting these racial and socioeconomic disparities.

Keywords: Hydrocephalus, Intraventricular hemorrhage, Kids Inpatient Database, Nationwide Inpatient Sample, Preterm neonate, Preterm infant, Posthemorrhagic hydrocephalus

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: مقطعی تجزیه و تحلیل نابرابری نژادی و اقتصادی مؤثر بر مرگ و میر در نوزادان نارس با Posthemorrhagic هیدروسفالی

نویسندگان: Diana L. Jin and Eisha A. Christian and Frank Attenello and Edward Melamed and Steven Cen and Mark D. Krieger and J. Gordon McComb and William J. Mack

ژورنال: World Neurosurgery

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
پس زمینه با وجود پیشرفت های عمده ای در پزشکی، نابرابری های نژادی و اجتماعی و اقتصادی ادامه به بر مراقبت های بهداشتی نتایج مرگ و میر نوزادان به طور کلی بالاتر برای نوزادان سیاه و سفید در مقایسه با همتایان اسپانیایی و سفید خود را گزارش شده است اصول کلی این تفاوت هنوز مشخص نیست که عامل موثر بر پتانسیل مدیریت است عوارض عصبی زودرس در این گروه محروم این مطالعه به بررسی نابرابری های نژادی و اجتماعی و اقتصادی بر مرگ و میر در نوزادان نارس با هیدروسفالی posthemorrhagic (PHH) روش داده ها از نمونه سراسر کشور و بستری پایگاه کودکان و نوجوانان بستری ۲۰۰۰-۲۰۱۰ دبی با طبقه بندی بین المللی بیماری ها، نهم ترکیب شدند تجدید نظر، کد اصلاح بالینی برای تولد زودرس با خونریزی داخل بطنی و {PHH} شدند خطر نسبی (RR) نسبت مرگ و میر، عوارض، مدت اقامت، و هزینه های بیمارستان پس از کنترل سطح بیمار، سطح بیمارستان با تجزیه و تحلیل چند متغیره به دست آمد و عوامل سطح پذیرش نتایج هنگامی که کنترل عوامل بیمار و بیمارستان، نوزادان سیاه و سفید مرگ و میر در مقایسه با سفید پوستان و اسپانیایی (RR = 147 بود. P به u0026 lt؛ P به u0026 lt؛؛ ۰۰۱) این انجمن با وجود نرخ پایین تر از نقص مادرزادی قلبی (RR = 084 وجود ۰۰۱)، عوارض گوارشی (RR = 084؛ P به u0026 lt؛ ۰۰۱)، و عوارض به طور کلی از نارس بودن (RR = 095، P = 004) در گروه سیاه و سفید نوزادان نارس بیمه توسط بیمه Medicaid مرگ و میر افزایش یافته بود در مقایسه با کسانی که با بیمه خصوصی (RR = 12، P = 004) پس از تنظیم برای عوامل بیمار و بیمارستان نتیجه گیری در میان نوزادان نارس با خونریزی داخل بطنی و حاصل PHH، نوزادان سیاه و سفید و کسانی که بیمه توسط Medicaid به طور قابل توجهی افزایش مرگ و میر اما این ۲ اثر مستقل هستندمطالعات بیشتری مورد نیاز است به طور کامل درک عوامل موثر بر این نابرابری های نژادی و اجتماعی و اقتصادی
کلمات کلیدی:   هیدروسفالی، خونریزی داخل بطنی، پایگاه کودکان و نوجوانان بستری، در سراسر کشور بستری نمونه، زودرس نوزاد، نوزاد نارس، هیدروسفالی Posthemorrhagic

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله