» مقالات انگلیسی » Acetaminofén intravenoso en el cierre del conducto arterioso permeable en prematuros

Acetaminofén intravenoso en el cierre del conducto arterioso permeable en prematurosشناسه مقاله
10.1016/j.rccar.2015.12.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Acetaminofén intravenoso en el cierre del conducto arterioso permeable en prematuros

Authors: John J. Araújo and Margarita M. Echeverry and Alejandro Palacio González and Andrés Lema Posada and Mauricio Fernández

Journal: Revista Colombiana de Cardiología

Year: 2016

Abstract:

Resumen Reportamos el caso de tres recién nacidos de 26, 29 y 32 semanas de edad gestacional, con pesos de 810, 1.300 y 1.670 gr, respectivamente. A quienes se les diagnosticó clínicamente conducto arterioso permeable con repercusión hemodinámica. Se confirmó con ecocardiograma transtorácico, mostrando conducto arterioso de 1.5, 3,2 y 3.9 mm. Por sus condiciones clínicas inestables que contraindicaban cierre farmacológico convencional con antiinflamatorios no esteroideos (AINES), y alto riesgo quirúrgico. Se optó por cierre farmacológico con acetaminofén intravenoso a 15 mg/kg una dosis cada 6 horas. Control ecocardiográfico cada 24 horas, se corroboró el cierre total del conducto arterioso a los 3, 5 y 7 días de tratamiento, respectivamente. Se les realizó enzimas hepáticas 24 horas antes y 48 horas posteriores a la administración del acetaminofén. Todos tuvieron seguimiento clínico y ecocardiográfico al mes, 3 y 6 meses. Descartando la reapertura del conducto arterioso. Abstract We report the case of three 26, 29 and 32 week-old newborns, with a birthweight of 810, 1,300 and 1,670 g respectively, who were clinically diagnosed with patent ductus arteriosus with hemodynamic repercussion. It was confirmed by means of a transthoracic echocardiogram that showed a ductus arteriosus of 1.5, 3.2 and 3.9 mm. Due to their unstable clinical condition, which contraindicated conventional pharmacological closure with nonsteroidal anti-inflammatory medications (NSAIDs) and posed a high surgical risk, it was decided to perform pharmacological closure with intravenous acetaminophen at 15 mg/kg, one dose every 6 hours. Echocardiographic control every 24 hours confirmed total closure of tha ductus arteriosus after 3, 5 and 7 treatment days respectively. Liver enzymes were analysed 24 hours before and 48 hours after administering acetaminophen. All of them had clinical and echocardiographic follow-ups after one, 3 and 6 months which ruled out any reopening of the ductus arteriosus.

Keywords: Ductus arterioso, Ecocardiografía, Insuficiencia cardiaca, Ductus arteriosus, Echocardiogram, Cardiac failure

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Acetaminofén intravenoso EN ال cierre دل conducto arterioso نفوذ EN prematuros

نویسندگان: John J. Araújo and Margarita M. Echeverry and Alejandro Palacio González and Andrés Lema Posada and Mauricio Fernández

ژورنال: Revista Colombiana de Cardiología

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
Resumen Reportamos EL CASO د ترس recién nacidos د ۲۶، ۲۹ Y 32 semanas د edad gestacional، باهم پزو د ۸۱۰، ۱۳۰۰ Y 1670 گرم، respectivamente quienes SE له diagnosticó clínicamente conducto arterioso نفوذ باهم repercusión hemodinámica سه confirmó باهم ecocardiograma transtorácico، mostrando conducto arterioso د ۱۵، ۳،۲ Y 39 میلی متر توسط SUS condiciones clínicas inestables فونز contraindicaban cierre farmacológico convencional باهم antiinflamatorios هیچ esteroideos (AINES)، Y آلتو RIESGO quirúrgico سه أبت پور cierre farmacológico باهم acetaminofén intravenoso 15 میلی گرم / کیلوگرم UNA CADA dosis 6 horas ecocardiográfico کنترل CADA از ۲۴ horas، SE corroboró EL cierre کل دل conducto arterioso لس ۳، ۵ Y 7 روز اخیر د tratamiento، respectivamente سه له realizó enzimas hepáticas از ۲۴ horas انتز Y 48 horas posteriores لا administración دل acetaminofén به Todos tuvieron seguimiento کلینیکو Y ecocardiográfico AL مس، ۳ Y 6 meses برای Descartando لا reapertura دل conducto arterioso چکیده گزارش مورد سه ۲۶، ۲۹ و ۳۲ نوزاد هفتهای، با وزن هنگام تولد از ۸۱۰، ۱۳۰۰ و ۱۶۷۰ گرم به ترتیب، که از نظر بالینی با مجرای شریانی بازمانده با تشخیص داده شد عکس العمل همودینامیک این با استفاده از یک اکوکاردیوگرام قفسه سینه که نشان داد مجرای شریانی از ۱۵، ۳۲ و ۳۹ میلی متر با توجه به وضعیت بالینی ناپایدار خود را، که منع مصرف بسته شدن دارویی معمولی با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) تایید شد و خطر جراحی بالا مطرح ، تصمیم گرفته شد به انجام بسته شدن دارویی با استامینوفن وریدی در ۱۵ میلی گرم / کیلوگرم، یک دوز هر ۶ ساعت کنترل اکوکاردیوگرافی هر ۲۴ ساعت بسته شدن کل باشگاه مجرای شریانی تایید پس از ۳، ۵ و ۷ روز درمان به ترتیب آنزیم های کبدی تجزیه و تحلیل شد ۲۴ ساعت قبل و ۴۸ ساعت بعد از انجام استامینوفنهمه آنها بالینی و اکوکاردیوگرافی پیگیری پس از یک، ۳ و ۶ ماه که رد هر بازگشایی مجرای شریانی بود
کلمات کلیدی:   مجرای arterioso، Ecocardiografía، Insuficiencia cardiaca، مجرای شریانی، اکوکاردیوگرام، نارسایی قلبی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله