» مقالات انگلیسی » Acceptability of immunization in adult contacts of infants: Possibility of expanding platforms to increase adult vaccine uptake

Acceptability of immunization in adult contacts of infants: Possibility of expanding platforms to increase adult vaccine uptakeشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2014.03.056
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Acceptability of immunization in adult contacts of infants: Possibility of expanding platforms to increase adult vaccine uptake

Authors: Elizabeth Rossmann Beel and Marcia A. Rench and Diana P. Montesinos and C. Mary Healy

Journal: Vaccine

Year: 2014

Abstract:

AbstractObjective Adult vaccination coverage is low and current strategies are unlikely to achieve Healthy People 2020 targets. We determined the attitude of adult infant contacts toward recommended adult vaccines and their willingness to receive vaccines should they be available during hospital visits or prenatal or infant clinic appointments. Methods Survey of predominantly Hispanic, underinsured and medically underserved infant contacts at a county hospital in Houston, Texas where a pertussis cocooning program is offered. Results Two hundred and eighty-five contacts (mean age 32.8 years [18–۷۳]; ۹۴٫۸% Hispanic) participated. Most were fathers (58.2%), followed by aunts (19%), and grandparents (12.3%). Participants used many health information sources. 221 (77.5%) considered healthcare providers the most influential on their decisions but only 51.6% reported healthcare visits within the prior year. Forty-one (14.4%) discussed family vaccinations during prenatal visits. Preferred locations for adult vaccination were hospital or clinic-based (96.5%). Lack of knowledge (22.8%), fear of pain/needles (14.7%), work commitments (14%), lack of transport (11.2%), cost (10.2%) and fear of side effects (5.3%) were barriers to vaccination. More males than females reported fear of pain/needles and work commitments (P 0.01 and P 0.02, respectively), and more females lack of transport (P < 0.001) as barriers. Most planned to (76.1%) or had received (7%) pertussis vaccine; if available, 73.3%, 53.3% and 50.5% expressed willingness to receive vaccines against influenza, pneumonia and meningitis, respectively. Age, ethnicity or education was not associated with willingness to be vaccinated. Vaccine acceptance was higher in females than males for pertussis (P 0.04), influenza (P 0.008), pneumonia (P 0.04), and meningitis (P 0.006) vaccines by multiple regression analysis. Conclusions Most adults were willing to be vaccinated if offered during hospital visits or clinic appointments for mother or infant. Development and expansion of recommended immunization platforms, such as the cocooning platform, offers the opportunity to increase adult vaccination coverage.

Keywords: Vaccine coverage, Cocooning, Immunization platform, Attitudes, Influenza, Pertussis

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: پذیرش ایمن سازی در تماس بزرگسالان نوزادان: امکان گسترش سیستم عامل برای افزایش جذب واکسن بزرگسالان

نویسندگان: Elizabeth Rossmann Beel and Marcia A. Rench and Diana P. Montesinos and C. Mary Healy

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
پوشش واکسیناسیون خلاصههدف بزرگسالان کم است و استراتژی فعلی بعید است برای رسیدن افراد سالم ۲۰۲۰ اهداف ما در نگرش تماس نوزاد بزرگسالان به سمت واکسن بزرگسالان توصیه می شود و تمایل خود را به دریافت واکسن باید آنها را در طول بازدیدکننده داشته است بیمارستان یا قبل از تولد یا کلینیک نوزاد قرار ملاقات روش های بررسی در دسترس باشد تعیین می اطلاعات تماس نوزاد عمدتا اسپانیایی، underinsured و پزشکی محروم در بیمارستان شهرستان در هوستون، تگزاس که در آن یک برنامه سیاه سرفه cocooning ارائه شده است نمایش نتایج: از دو صد و هشتاد و پنج به تماس (متوسط ​​سن ۳۲۸ سال ۱۸-۷۳؛ ۹۴۸٪ اسپانیایی) شرکت کردند بیشتر پدران (۵۸۲٪) و پس از خاله (۱۹٪)، و پدربزرگ و مادربزرگ (۱۲۳ درصد) استفاده بسیاری از اطلاعات سلامت منابع ۲۲۱ (۷۷۵٪) با نفوذ ترین در تصمیم گیری های خود در نظر گرفته ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی اما تنها ۵۱۶ درصد گزارش بازدیدکننده داشته است مراقبت های بهداشتی در سال قبل چهل و یک (۱۴۴٪) واکسیناسیون خانواده در طول بازدیدکننده داشته است قبل از تولد مورد بحث مکان های مورد نظر برای واکسیناسیون بزرگسالان بیمارستان یا (۹۶۵٪) عدم آگاهی (۲۲۸٪)، ترس از درد / سوزن (۱۴۷٪)، تعهدات کاری کلینیک مبتنی بر شد (۱۴٪)، عدم حمل و نقل (۱۱۲٪)، هزینه (۱۰۲٪) و ترس از عوارض جانبی (۵۳٪) موانع به واکسیناسیون مردان نسبت به زنان ترس از درد / سوزن و تعهدات کار (P 001 و P 002 گزارش شد ، به ترتیب)، زنان و بیشتر از حمل و نقل فاقد (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۰۱) به عنوان موانع بسیاری به (۷۶۱٪ برنامه ریزی شده) یا واکسن (۷٪) سیاه سرفه دریافت کرده بود. پذیرش واکسن در صورت موجود بودن، ۷۳۳٪، ۵۳۳٪ و ۵۰۵٪ ابراز تمایل به دریافت واکسن در برابر آنفلوانزا، ذات الریه و مننژیت، به ترتیب سن، قومیت و یا آموزش و پرورش با تمایل همراه نبود واکسینه شوند در زنان نسبت به مردان برای سیاه سرفه بالاتر بود (P 004 )، آنفولانزا (P 0008)، ذات الریه (P 004)، و مننژیت (P 0006) واکسن های تحلیل رگرسیون چندگانهنتیجه گیری اکثر بزرگسالان به واکسینه شوند اگر در طول بازدیدکننده داشته است بیمارستان و یا قرار ملاقات کلینیک برای مادر و یا تکامل نوزاد و گسترش سیستم عامل های ایمن سازی توصیه می شود، مانند پلت فرم cocooning ارائه شد، این فرصت برای افزایش پوشش واکسیناسیون بزرگسالان ارائه می دهد
کلمات کلیدی:   پوشش واکسن، Cocooning، پلت فرم ایمن سازی، نگرش، آنفلوانزا، سیاه سرفه

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله