» مقالات انگلیسی » A Population-Based Study of the Association of Prenatal Diagnosis With Survival Rate for Infants With Congenital Heart Defects

A Population-Based Study of the Association of Prenatal Diagnosis With Survival Rate for Infants With Congenital Heart Defectsشناسه مقاله
10.1016/j.amjcard.2013.11.066
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: A Population-Based Study of the Association of Prenatal Diagnosis With Survival Rate for Infants With Congenital Heart Defects

Authors: Matthew E. Oster and Christopher H. Kim and Aaron S. Kusano and Janet D. Cragan and Paul Dressler and Alice R. Hales and William T. Mahle and Adolfo Correa

Journal: The American Journal of Cardiology

Year: 2014

Abstract:

Prenatal diagnosis has been shown to improve preoperative morbidity in newborns with congenital heart defects (CHDs), but there are conflicting data as to the association with mortality. We performed a population-based, retrospective, cohort study of infants with prenatally versus postnatally diagnosed {CHDs} from 1994 to 2005 as ascertained by the Metropolitan Atlanta Congenital Defects Program. Among infants with isolated CHDs, we estimated 1-year Kaplan-Meier survival probabilities for prenatal versus postnatal diagnosis and estimated Cox proportional hazard ratios adjusted for critical {CHD} status, gestational age, and maternal race/ethnicity. Of 539,519 live births, 4,348 infants had {CHDs} (411 prenatally diagnosed). Compared with those with noncritical defects, those with critical defects were more likely to be prenatally diagnosed (58% vs 20%, respectively, p <0.001). Of the 3,146 infants with isolated CHDs, 1-year survival rate was 77% for those prenatally diagnosed (n = ۲۰۷) versus 96% for those postnatally diagnosed (n = ۲,۹۳۹, p <0.001). Comparing 1-year survival rate among those with noncritical {CHDs} alone (n = ۲,۴۵۵) showed no difference between prenatal and postnatal diagnoses (96% vs 98%, respectively, p = ۰٫۲۶), whereas among those with critical {CHDs} (n = ۶۹۱), prenatally diagnosed infants had significantly lower survival rate (71% vs 86%, respectively, p <0.001). Among infants with critical CHDs, the adjusted hazard ratio for 1-year mortality rate for those prenatally versus postnatally (reference) diagnosed was 2.51 (95% confidence interval 1.72 to 3.66). In conclusion, prenatal diagnosis is associated with lower 1-year survival rate for infants with isolated critical {CHDs} but shows no change for those with isolated noncritical CHDs. More severe disease among the critical {CHD} subtypes diagnosed prenatally might explain these findings.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: بررسی جمعیت مبتنی بر از انجمن قبل از تولد تشخیص با بقا برای نوزادان با نقص مادرزادی قلب

نویسندگان: Matthew E. Oster and Christopher H. Kim and Aaron S. Kusano and Janet D. Cragan and Paul Dressler and Alice R. Hales and William T. Mahle and Adolfo Correa

ژورنال: The American Journal of Cardiology

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
تشخیص پیش از تولد نشان داده شده است به منظور بهبود عوارض قبل از عمل در نوزادان با نقص مادرزادی قلب (CHDs)، اما اطلاعات متناقضی وجود دارد به عنوان به ارتباط با مرگ و میر ما یک مطالعه مبتنی بر جمعیت گذشته نگر، گروهی از نوزادان با قبل از تولد در مقابل postnatally تشخیص داده {CHDs انجام } ۱۹۹۴-۲۰۰۵ که توسط برنامه نقص کلان شهر آتلانتا مادرزادی مسلم و قطعی نیست در نوزادان با CHDs جدا شده، ما ۱ سال کاپلان مایر احتمال بقا برای دوران بارداری در مقابل تشخیص پس از زایمان برآورد و تخمین زده کاکس نسبت مخاطره متناسب تنظیم برای بحرانی {CHD} وضعیت، حاملگی سن و نژاد مادر / قومیت ۵۳۹،۵۱۹ تولد زنده، ۴۳۴۸ نوزاد بود {CHDs} (411 قبل از تولد تشخیص داده) در مقایسه با کسانی که با نقص غیر بحرانی، کسانی که با نقص بحرانی بیشتر احتمال دارد به قبل از تولد تشخیص داده (۵۸٪ در مقابل ۲۰٪ بود، P به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) از ۳۱۴۶ نوزاد با CHDs جدا شده، نرخ بقا در ۱ سال ۷۷ درصد برای کسانی که قبل از تولد تشخیص داده شدند (n = 207) در مقابل ۹۶ درصد برای کسانی که postnatally تشخیص داده شده (n = 2939، ص به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) مقایسه ۱- میزان بقای سال میان کسانی که با غیر بحرانی {CHDs} تنهایی (تعداد = ۲۴۵۵) نشان داد هیچ تفاوتی بین دوران بارداری و تشخیص پس از زایمان (۹۶٪ در مقابل ۹۸٪، به ترتیب، = ۰۲۶ P)، در حالی که در میان کسانی که با بحرانی {CHDs} (تعداد = ۶۹۱ )، نوزادان قبل از تولد تشخیص داده میزان بقای قابل توجهی پایین تر بود (۷۱٪ در مقابل ۸۶٪، به ترتیب، ص به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) در نوزادان با CHDs بحرانی، نسبت خطر تنظیم برای میزان مرگ و میر ۱ ساله برای کسانی که قبل از تولد در مقابل postnatally (مرجع) تشخیص داده شد ۲۵۱ (فاصله اطمینان ۹۵٪ ۱۷۲-۳۶۶) در نتیجه، تشخیص پیش از تولد با نرخ بقا در ۱ سال پایین تر برای نوزادان با جدا حیاتی {CHDs} مرتبط اما هیچ تغییری برای کسانی که با CHDs غیر بحرانی جدا بیماری بیشتر شدید در میان بحرانی {CHD نشان می دهد } زیرگروه تشخیص قبل از تولد ممکن است این یافته ها را توضیح دهد
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله